Türk Ticaret Kanunu sonrasında ülkemizde özellikle büyük mükellefler yönünden gündeme gelen birden fazla kayıt sistemine göre (VUK ve TMS) kayıt tutma ve finansal rapor hazırlama zorunluluğu muhtelif sorunları da beraberinde getirmiştir.

Etkinlik Tarihi / Event Date 10-12-2020, Perşembe, 13:00
Etkinlik Bitiş / Event end Date 10-12-2020, Perşembe, 17:30
Yer / Location: ONLINE

Silikon Vadisi’ne açılmış Türk startuplar ile iş dünyası arasında karşılıklı öğrenme ve etkileşim atmosferinin oluşmasını sağlamak amacıyla düzenlenecek etkinlikte, Silikon Vadisi’nde iş kurma ve yatırım süreçleri, kurumsal şirket - startup işbirlikleri ve pandeminin startup ekosistemlerine olan etkileri tartışılacaktır.

Etkinlik Tarihi / Event Date 08-12-2020, Salı, 19:00
Etkinlik Bitiş / Event end Date 08-12-2020, Salı, 20:30
Yer / Location: ONLINE

Bilgi toplumuna geçiş süreci, ölçek ve sektör fark etmeksizin müşteri beklentileri, iş modelleri ve insan kaynağı ihtiyacı bağlamında radikal bir dönüşümü beraberinde getirmektedir. Dijital dönüşüm dalgasının lokomotifini ise etkileşimde olduğu tüm sektörlere doğrudan ya da dolaylı olarak girdi sağlayan yazılım sektörü oluşturmaktadır. Yazılım ekosistemi, yarattığı yüksek katma değer, ihracat ve istihdam potansiyeli ile stratejik önemini her geçen gün artırmaktadır.

Etkinlik Tarihi / Event Date 08-12-2020, Salı, 10:30
Etkinlik Bitiş / Event end Date 08-12-2020, Salı, 12:30
Yer / Location: ONLINE

Avrupa’nın Yeşil Mutabakat ile ortaya koyduğu yeni büyüme stratejisinin ülkemizin ekonomi ve sanayi politikaları üzerinde de dönüştürücü bir etkisi olması bekleniyor.  Bu yeni düzende Türkiye küresel rekabette oyunun sürdürülebilirlik üzerine yeniden kurulduğu bir mücadele alanı içine giriyor. TÜSİAD Yeşil Mutabakat’ın yaratacağı riskler ve fırsatlara dikkat çekmek, bu alanda özel sektör ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla, döngüsel ekonomi, enerji, dış ticaret, dijitalleşme, finans gibi Yeşil Mutabakat’ın birçok farklı boyutunu özel sektörün tepe yöneticileri ile ele alacağı, “Yeşil Mutabakat Söyleşileri”ni başlatıyor.

Etkinlik Tarihi / Event Date 07-12-2020, Pazartesi, 14:00
Etkinlik Bitiş / Event end Date 07-12-2020, Pazartesi, 15:00
Yer / Location: ONLINE

TÜSİAD, “Körfez Bölgesinde Güncel Gelişmeler ve Türkiye” isimli bir webinar gerçekleştirecektir.

Etkinlik Tarihi / Event Date 30-11-2020, Pazartesi, 14:00
Etkinlik Bitiş / Event end Date 30-11-2020, Pazartesi, 15:00
Yer / Location: ONLINE

Etkinlik Arama