TÜSİAD, Covid-19 salgınının eğitim üzerindeki etkilerini ve salgının getirdiği dönüşümle beraber ortaya çıkan zorluklar ve fırsatları “Covid-19 Sürecinde Eğitimde Dönüşüm için Zorluklar ve Fırsatlar Webinar Dizisi” ile ele almaya devam ediyor.

Etkinlik Tarihi / Event Date 16-12-2020, Çarşamba, 20:00
Etkinlik Bitiş / Event end Date 16-12-2020, Çarşamba, 21:15
Yer / Location: ONLINE

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) her yıl Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya ve Güney ve Doğu Akdeniz’de geçiş sürecindeki 30’dan fazla ülkenin siyasal ve ekonomik reformlarını ve demokratik kurumların gelişimiyle uzun vadeli ekonomik büyüme arasındaki bağlantıları ele alan “Transition Report/ Geçiş Raporu” yayınlamaktadır. 2020-2021 raporu “Devlet Geri Dönüyor” başlığıyla yayınlanmıştır.

Etkinlik Tarihi / Event Date 16-12-2020, Çarşamba, 14:00
Etkinlik Bitiş / Event end Date 16-12-2020, Çarşamba, 15:30
Yer / Location: ONLINE

Türk Ticaret Kanunu sonrasında ülkemizde özellikle büyük mükellefler yönünden gündeme gelen birden fazla kayıt sistemine göre (VUK ve TMS) kayıt tutma ve finansal rapor hazırlama zorunluluğu muhtelif sorunları da beraberinde getirmiştir.

Etkinlik Tarihi / Event Date 10-12-2020, Perşembe, 13:00
Etkinlik Bitiş / Event end Date 10-12-2020, Perşembe, 17:30
Yer / Location: ONLINE

Silikon Vadisi’ne açılmış Türk startuplar ile iş dünyası arasında karşılıklı öğrenme ve etkileşim atmosferinin oluşmasını sağlamak amacıyla düzenlenecek etkinlikte, Silikon Vadisi’nde iş kurma ve yatırım süreçleri, kurumsal şirket - startup işbirlikleri ve pandeminin startup ekosistemlerine olan etkileri tartışılacaktır.

Etkinlik Tarihi / Event Date 08-12-2020, Salı, 19:00
Etkinlik Bitiş / Event end Date 08-12-2020, Salı, 20:30
Yer / Location: ONLINE

Bilgi toplumuna geçiş süreci, ölçek ve sektör fark etmeksizin müşteri beklentileri, iş modelleri ve insan kaynağı ihtiyacı bağlamında radikal bir dönüşümü beraberinde getirmektedir. Dijital dönüşüm dalgasının lokomotifini ise etkileşimde olduğu tüm sektörlere doğrudan ya da dolaylı olarak girdi sağlayan yazılım sektörü oluşturmaktadır. Yazılım ekosistemi, yarattığı yüksek katma değer, ihracat ve istihdam potansiyeli ile stratejik önemini her geçen gün artırmaktadır.

Etkinlik Tarihi / Event Date 08-12-2020, Salı, 10:30
Etkinlik Bitiş / Event end Date 08-12-2020, Salı, 12:30
Yer / Location: ONLINE

Yaklaşan Etkinlikler

Etkinlik Arama