Avrupa’nın Yeşil Mutabakat ile ortaya koyduğu yeni büyüme stratejisinin ülkemizin ekonomi ve sanayi politikaları üzerinde de dönüştürücü bir etkisi olması bekleniyor.  Bu yeni düzende Türkiye küresel rekabette oyunun sürdürülebilirlik üzerine yeniden kurulduğu bir mücadele alanı içine giriyor. TÜSİAD Yeşil Mutabakat’ın yaratacağı riskler ve fırsatlara dikkat çekmek, bu alanda özel sektör ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla, döngüsel ekonomi, enerji, dış ticaret, dijitalleşme, finans gibi Yeşil Mutabakat’ın birçok farklı boyutunu özel sektörün tepe yöneticileri ile ele alacağı, “Yeşil Mutabakat Söyleşileri”ni başlatıyor.

Etkinlik Tarihi / Event Date 07-12-2020, Pazartesi, 14:00
Etkinlik Bitiş / Event end Date 07-12-2020, Pazartesi, 15:00
Yer / Location: ONLINE

TÜSİAD, “Körfez Bölgesinde Güncel Gelişmeler ve Türkiye” isimli bir webinar gerçekleştirecektir.

Etkinlik Tarihi / Event Date 30-11-2020, Pazartesi, 14:00
Etkinlik Bitiş / Event end Date 30-11-2020, Pazartesi, 15:00
Yer / Location: ONLINE

TÜSİAD, Covid-19 salgını sürecinin eğitim üzerindeki etkilerini ve salgının getirdiği dönüşümle beraber ortaya çıkan zorluklar ve fırsatları “Covid-19 Sürecinde Eğitimde Dönüşüm için Zorluklar ve Fırsatlar Webinar Dizisi” ile ele alıyor.

Etkinlik Tarihi / Event Date 27-11-2020, Cuma, 14:00
Etkinlik Bitiş / Event end Date 27-11-2020, Cuma, 15:15
Yer / Location: ONLINE

Boğaziçi Üniversitesi-TÜSİAD Dış Politika Forumu, 25 Kasım 2020, 16.30-18.30 (TSİ) saatleri arasında “Salgın Sonrası Küreselleşmenin Geleceği” başlıklı bir webinar düzenleyecektir.

Etkinlik Tarihi / Event Date 25-11-2020, Çarşamba, 16:30
Etkinlik Bitiş / Event end Date 25-11-2020, Çarşamba, 18:30
Yer / Location: ONLINE

COVID-19 salgınının iş dünyası açısından yarattığı değişimi ele almak ve olumsuz etkilerini en aza indirerek süreci verimli şekilde yönetebilmek için gereken adımları tartışmak amacıyla “COVID-19 Döneminde Dijital Altyapı Yatırımları ve Uzaktan Çalışma Tecrübeleri” konulu bir webinar gerçekleştiriyoruz.

Etkinlik Tarihi / Event Date 23-11-2020, Pazartesi, 14:00
Etkinlik Bitiş / Event end Date 23-11-2020, Pazartesi, 15:30
Yer / Location: ONLINE

Yaklaşan Etkinlikler

Etkinlik Arama