TÜSİAD Sanayi 4.0 Günleri Etkinliği

TÜSİAD, küresel gündemde hızla ağırlık kazanan sanayinin dijitalleşmesi süreci bağlamında Türk sanayisinin rekabet gücünün korunması ve artırılması gereğini öncelikli konular arasında görmektedir. Bu anlayışla, sanayinin dijital dönüşümünün tedarik zincirinin tüm aşamalarına entegre edilmesi için bu dönüşüm sürecinde nelere gereksinim duyulduğunun ve etkilerinin tartışılması; Türkiye ve dünyadaki iyi örneklerin paylaşılması önemli görülmektedir. İlkini 30 Mart 2017 tarihinde geniş bir katılımla gerçekleştirdiğimiz “Sanayi 4.0 Günleri” dijital dönüşümün önemli temalarına odaklanarak devam edecektir.

 

Bu çerçevede, “Sanayi 4.0 Günleri”nin ikincisi, kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlayan yatay ve dikey entegrasyon temasına odaklanacaktır.

 

6 Temmuz 2017 tarihinde saat 9.30-12.30 arasında gerçekleşecek ikinci “Sanayi 4.0 Günleriiki panelden oluşacaktır.

 

Yatay ve dikey entegrasyon konusunda faaliyet gösteren çözüm sağlayıcılarının değerlendirmelerine yer verilecek ilk panel şu konulara odaklanacaktır:

 

 •   Şirketinizin sanayide dijital dönüşüm yaklaşımı,
 •   Sanayide dijital dönüşümün sektöre faydaları, getireceği kazanımlar,
 •   Endüstriyel yazılımların firmalara katkıları,
 •   Yatay ve dikey entegrasyon kavramının bileşenleri ve etkileri,
 •   Türkiye’de yatay ve dikey entegrasyonu faaliyetlerinin değerlendirilmesi,
 •   Şirketinizin bu konudaki hazırlıkları, uygulama örnekleri.

 

Yatay ve dikey entegrasyon konusunda uygulayıcı tecrübelerine yer verilecek ikinci panelin odaklanacağı konular ise şunlardır:

 

 •   Yatay ve dikey entegrasyon ve endüstriyel yazılımlardan beklentileriniz,
 •   Yatay ve dikey entegrasyon uygulamalarının hedefi ve kazanımları,
 •   Konu ile ilgili uygulama örnekleri, bu örneklerin çıktıları,
 •   Endüstriyel yazılımlarla entegre edilecek süreçlerin tanımlanması,
 •   Yatay ve dikey entegrasyon uygulamaları konusunda diğer şirketlere tavsiyeler ve önceliklendirilecek adımlar.

 

6 Temmuz 2017 tarihinde 09.30-12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek Sanayi 4.0 Günleri’nin ikincisine katılımınızdan büyük memnuniyet duyarız. Katılım durumunuzun This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine iletilmesini rica ederiz.

 

*Etkinlik programı bilahare paylaşılacaktır.

 

_______________________________________

 

Yatay-Dikey Entegrasyondan Ne Anlıyoruz?

 

Dikey entegrasyon, şirket içi iş birimleri arasındaki veri iletişimi ve bu birimlerin bütünleşmesi olarak açıklanırken; yatay entegrasyon, müşteri, tedarikçi gibi dış öğeler ile veri aktarımını bütünleştirme olarak tanımlanmaktadır. Sürekliliği olan entegre değer zincirine sahip “dijital şirketin” sadece üretim faaliyetlerini değil ürün geliştirme, satın alma, servis, kurumsal ilişkiler, satış ve pazarlama gibi idari bölümlerini de dijital olarak bütünleştirmesi gerekmektedir. 

 

Karmaşık süreçlerin dâhil edildiği dijital sanayi uygulamalarında ürünlerin esnek ve verimli bir şekilde üretilmesi için ürün geliştirmede ve üretim proseslerinde çeşitli yatay-dikey entegrasyon yazılımları kullanılmaktadır. Bu yazılımların kullanımı, kalitenin yanı sıra ürün geliştirme süreçlerinin hızı ve verimliliğinde artış sağlamaktadır. Bu bağlamda, çalışan sayısında değişim olmamasına rağmen, üretim hacmi göreceli olarak artmaktadır. Yatay-dikey entegrasyon alanında kaydedilen gelişmeler, bakım, atık yönetimi, enerji verimliliği, arz ve talep yönetimi, lojistik, üretim, pazarlama ve ürün yaşam döngüsü yönetimi dahil olmak üzere imalatın tüm alanlarını etkileyecek, gerçek zamanlı optimizasyon, şeffaflık ve esnekliği kolaylaştıracaktır. 

Etkinlik Detayları

Etkinlik Tarihi 06-07-2017, Perşembe, 09:30
Etkinlik Bitiş 06-07-2017, Perşembe, 12:30
Bu Etkinlik için katılım süresi dolmuştur.

Yaklaşan Etkinlikler

Etkinlik Takvimi

Ocak   2019
P S Ç P C C P
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Etkinlik Arama