Küresel İlkelerle Ortak Etki Yaratmak

Dünyanın en büyük sürdürülebilirlik girişimi  United Nations Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi); iş dünyasının dönüştürücü etkisinin en yüksek olduğu iklim değişikliği ile mücadele, insan hakları, çalışma standartları ve insana yakışır iş, toplumsal cinsiyet eşitliği ve yolsuzlukla mücadele gibi alanlarda somut ve ölçülebilir etki yaratmayı hedeflemektedir. Dünya genelinde 14.000’in üzerinde  şirket ve 4000’in üzerinde şirket dışı kuruluşun imzacısı olduğu UN Global Compact, 69 ülkede faaliyet göstermektedir. 2007 yılında girişime imza atan TÜSİAD, Global Compact Türkiye’nin 2013 yılından bu yana sekretaryasını yürütmekte; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını destekleme ve yaygınlaştırma taahhüdünü yerine getirmektedir.

2 Kasım 2021 10:00-11:30 saatleri arasında “Küresel İlkelerle Ortak Etki Yaratmak” başlığı ile UN Global Compact’in yeni stratejisi, öncelikli çalışma alanları ve programlarının paylaşılacağı online bir toplantı düzenlenecektir.

Söz konusu etkinliğimizde sizleri ve sürdürülebilirlik alanında çalışan ekip üyelerinizi aramızda görmekten memnuniyet duyarız. Etkinliğe erişim linki, katılım bildiren davetliler ile etkinlik günü yayından hemen önce paylaşılacaktır.

UN Global Compact ve Global Compact Türkiye

UN Global Compact, 1999 yılında dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından kurulan dünyanın en büyük sürdürülebilirlik girişimidir. UN Global Compact’e üye kurumlar, insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki on evrensel ilkeye uygun iş yapacaklarına ve bunu her yıl raporlayacaklarını en üst düzeydeki temsilcilerinin imzasıyla (CEO ve/veya Yönetim Kurulu Başkanı) taahhüt etmektedirler. UN Global Compact bugün 14.000’den fazla şirket, 4.000’den fazla şirket dışı üyesiyle dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik platformudur.

TÜSİAD’ın 2013 yılından bu yana sekretaryasını yürüttüğü Global Compact Türkiye, UN Global Compact’in dünya genelindeki 69 yerel ağından biridir. UN Global Compact’in strateji ve programlarını yerelleştirerek şirketler bünyesinde uygulamakta, onların hedef belirleyerek ve ileriye götürecek somut adımları atmalarına destek olmaktadır. Global Compact Türkiye’nin çalışma alanları; çeşitlilik ve kapsayıcılık, çevre, sürdürülebilir finans, toplumsal cinsiyet eşitliği ve inovasyondur. Bu alanlarda şirketlerimizin iddialı ve gerçekçi hedefler belirleyerek somut adımlar atmalarını hedeflemekte, bu yolda onlara destek olacak araçlar, programlar, uzmanlık ve network sunmaktadır. Global Compact Türkiye, 234 şirket üyesiyle Avrupa’da 8. dünyada 15. büyük yerel ağıdır.

Program

10:00 - 10:20 Açılış Konuşmaları

  • Simone Kaslowski, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
  • Ahmet Dördüncü, Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı

10:20 - 11:20 UN Global Compact Yeni Değer Önerisi Sunumu ve Deneyim Paylaşımları

  • Melda Çele, Global Compact Türkiye Genel Sekreteri
  • UN Global Compact ve TÜSİAD Üye Şirket Temsilcileri 

11:20 - 11:30 Kapanış Konuşması

  • Elvan Ünlütürk, Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi

Etkinlik Ayrıntıları

Etkinlik Tarihi / Event Date 02-11-2021, Salı, 10:00
Yer / Location ONLINE
Bu Etkinlik için katılım süresi dolmuştur.