TÜSİAD - TÜBİSAD “Türkiye’nin 2. Yüzyılında Yüksek Teknoloji İçin Eylem Çağrısı ” Raporu Tanıtım Etkinliği

Deprem felaketinin yaralarını sarmaya devam ederken ülkemizin rekabetçilik gücünün ve gelişmişlik düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Türkiye’nin, teknoloji atılımını gerçekleştirmesinin ve dijital dönüşümü güçlü bir ekonomik değere dönüştürmesinin Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında temel hedeflerimizden biri olması gerektiği inancındayız. 
 
Bu amaç doğrultusunda TÜSİAD - TÜBİSAD iş birliğinde “Türkiye’nin 2. Yüzyılında Yüksek Teknoloji İçin Eylem Çağrısı ” raporu hazırlandı. Deloitte’un içerik desteği sağladığı çalışmada, bu atılımı sağlayacak temel kaldıraçlara ve atılması gereken ilave adımlara yönelik ortak akılla katkı sunulması hedeflendi. Yenilikçi politikaların geliştirilmesinden finansal desteklere, altyapıdan yetkin insan kaynağına kadar gerekli olduğu değerlendirilen tüm kaldıraçlar için mevcutta atılan tüm değerli adımların da farkında olarak alınabilecek diğer aksiyonlara yönelik Eylem Çağrısına yer verildi.
 
“Türkiye’nin 2. Yüzyılında Yüksek Teknoloji İçin Eylem Çağrısı” raporunun tanıtım etkinliği 13 Nisan 2023’te 10:00-12:00 saatleri arasında Sabancı Center’da düzenlenecek. Programı aşağıda sunulan etkinliğimizin tarihini ajandalarınıza kaydetmenizden ve davetimizi kurumunuzdaki yetkililerle de paylaşmanızdan memnuniyet duyarız.

 

Program

09.30    Kayıt
 
10:00    Açılış Konuşmaları
 
10:15    Türkiye’nin 2. Yüzyılında Yüksek Teknoloji İçin Eylem Çağrısı Raporu Tanıtımı
 
Neden Dijitalleşme, Neden Yüksek Teknoloji?

  • Perihan İnci, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eş Başkanı
  • H. Çağatay Özdoğru, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eş Başkanı  

Global Trendler ve Rapor Bulguları

  • Hakan Göl, Deloitte Danışmanlık Lideri
  • Büşra Karakaya, Deloitte Danışmanlık Müdürü 

Türkiye’nin Dijital Dönüşümü için Neler Yapılmalı? 

  • Burak Aydın, TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TÜSİAD Dijital Ekonomi Stratejileri Çalışma Grubu Başkanı
  • Serdar Urçar, TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi 

11:30    Kapanış Oturumu: Yüksek Teknoloji Eylem Çağrısı

  • Levent Kızıltan, TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı
  • Orhan Turan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 

Etkinlik Ayrıntıları

Etkinlik Tarihi / Event Date 13-04-2023, Perşembe, 10:00
Etkinlik Bitiş / Event end Date 13-04-2023, Perşembe, 12:00
Yer / Location Sabancı Center - ISTANBUL
Bu Etkinlik için katılım süresi dolmuştur.

Etkinlik Arama