TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF) Türkiye Sanayisinin Bugününe Bakış ve Öneriler Raporu Tanıtım Etkinliği

Küresel rekabet dinamiklerinin derinleştiği ve çeşitlendiği günümüzde sanayimizin yüksek teknolojili üretim potansiyelinin gerçekleştirilmesi ve imalat sanayi verimliliğinin artırılması son derece önemlidir. Küresel gelişmeler bağlamında Türkiye’de imalat sanayinin gelişimini irdelemek, imalat sanayinin önündeki temel kısıtları belirlemek ve geleceğe yönelik temel sanayi politikası önerilerini sunmak amacıyla TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF) tarafından “Türkiye Sanayisinin Bugününe Bakış ve Öneriler” raporu hazırlanmıştır.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanayi Politikaları ve Yatırım Ortamı Yuvarlak Masa Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu’nun açılış konuşmalarını gerçekleştireceği rapor tanıtım etkinliği 6 Haziran 2023 tarihinde 11.00-12.30 saatleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenecektir. Etkinliğin programı aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Etkinliğimizde sizleri, şirket temsilcilerinizi ve etkinliğimize davet etmeyi arzu ettiğiniz sanayi ekosistemimizin kıymetli paydaşlarını aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Etkinlik Ayrıntıları

Etkinlik Tarihi / Event Date 06-06-2023, Salı, 11:00
Etkinlik Bitiş / Event end Date 06-06-2023, Salı, 12:30
Yer / Location Çevirimiçi
Bu Etkinlik için katılım süresi dolmuştur.

Etkinlik Arama