TÜSİAD Türkiye’de İklim Krizi ile Mücadelede Orman Ekosistemleri ve Yutak Alan Yönetimi Raporu Tanıtım Etkinliği

İklim krizi ile mücadele, ekosistemin korunması ve sürdürülebilir kalkınma perspektifi TÜSİAD’ın stratejik öncelikleri arasındadır. Bu çerçevede, doğal yaşam döngüsünün vazgeçilmez unsuru olan orman ekosistemlerinin iklim krizi ile mücadeledeki rolü kritik önemde görülmektedir. 

Bu öneme istinaden Doğa Koruma Merkezi'nin içerik ortaklığında ve alanında uzman akademisyen ve araştırmacılar tarafından hazırlanan “TÜSİAD Türkiye’de İklim Krizi ile Mücadelede Orman Ekosistemleri ve Yutak Alan Yönetimi” raporunun tanıtım etkinliği Dünya Biyoçeşitlilik Günü olan 22 Mayıs 2023’te 10.00-12.30 saatleri arasında Tekfen Tower’da gerçekleşecektir.

Raporumuz, Türkiye’de çevre bilincinin oluşması sürecindeki eşsiz katkılarına saygı olarak Sayın Nihat Gökyiğit’e adanmıştır.

Raporda, iklim krizi, biyoçeşitlilik krizi ve orman ekosistemleri arasındaki ilişki ele alınmakta; orman ekosistem hizmetleri ve arazi yönetimi uygulamalarının yutak alan işlevi çok boyutlu bir perspektifle analiz edilmekte; yutak alanların korunması, geliştirilmesi ve artırılması yanı sıra yutak alanların karbon emisyonlarını dengelemedeki rolü değerlendirilmekte; tüm bu alanlarda uygulamaya ve politika çerçevesinde yönelik önerilere odaklanılmaktadır. 

Etkinliğimizi ajandalarınıza kaydetmenizden ve davetimizi kurumunuzdaki yetkilerle paylaşmanızdan mutluluk duyacağız.

Etkinlik Ayrıntıları

Etkinlik Tarihi / Event Date 22-05-2023, Pazartesi, 10:00
Etkinlik Bitiş / Event end Date 22-05-2023, Pazartesi, 12:30
Yer / Location Tekfen Tower
Bu Etkinlik için katılım süresi dolmuştur.