Küresel rekabet dinamiklerinin derinleştiği ve çeşitlendiği günümüzde sanayimizin yüksek teknolojili üretim potansiyelinin gerçekleştirilmesi ve imalat sanayi verimliliğinin artırılması son derece önemlidir

Etkinlik Tarihi / Event Date 06-06-2023, Salı, 11:00
Etkinlik Bitiş / Event end Date 06-06-2023, Salı, 12:30
Yer / Location Çevirimiçi

360° Yeşil Mutabakat Eğitim Semineri Dizisi IV – Vergi Perspektifinden Avrupa Yeşil Mutabakatı

Etkinlik Tarihi / Event Date 16-06-2023, Cuma, 16:00
Etkinlik Bitiş / Event end Date 16-06-2023, Cuma, 17:00
Yer / Location Çevirimiçi

İklim değişikliğinin giderek derinleşen etkileri ve küresel gelişmelerin yol açtığı enerji arz güvenliği riskleri ile enerji maliyetleri sürdürülebilir enerji sistemlerini hayati hale getirmektedir. Bu kapsamda enerji verimliliği alanında kaydedeceğimiz gelişmenin en önemli çözüm araçlarından biri olduğuna inanıyoruz.

Etkinlik Tarihi / Event Date 20-06-2023, Salı, 10:00
Etkinlik Bitiş / Event end Date 20-06-2023, Salı, 12:30
Yer / Location TÜSİAD